Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

AKCIJA OSVEŠČANJA O TRAJNOSTNEM RIBIŠTVU “DOBRO ZA MORJE – DOBRO ZAME”

je akcija osveščanja o trajnostnem ribištvu, ki se izvaja v sklopu javnega poziva LAS-a Istre (Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo) pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Namen operacije »DOBRO ZA MORJE« je osveščanje in spodbujanje širše javnosti k prepoznavanju kakovosti rib in morskih sadežev lokalnega izvora, katerih izlov in pridelava ne predstavljajo dodatne obremenitve za okolje ter obenem povečanje zavedanja o okoljski odgovornosti posameznika.

O projektu >>

Operacija podpira ohranjanje narave in biodiverzitete ter prispeva k blaženju podnebnih sprememb.

Društvo AURATA je nosilec operacije ter iniciator in avtor idejne zasnove operacije DOBRO ZA MORJE – DOBRO ZAME.

Društvo za razvoj trajnostnega ribolova, kulinarike in turizma AURATA
Associazione per lo sviluppo sostenibile della pesca, gastronomia e turismo AURATA

Ribiška 2, 6310 Izola
Mail: drustvo.aurata@gmail.com